Говьсүмбэр аймагийн нэгдүгээр баг төмөр замын гармын баруун талд засаг даргын 2012 оны 4-р сарын 27-ний захирамжаар 3.7 га газар эзэмшин байрладаг.

     Тус түлшний агуулах 2000 м3 багтаамжтай 4 ширхэг босоо ган саванд юүлж нөөцлөн авто машинд ачих зориулалтын 4 ширхэг ачих байгууламжаар түлш шатахуун цэнэглэх хүчин чадалтай.